KARTA ROWEROWA

Szanowni Rodzice,                               

Mając na uwadze prowadzone w naszej szkole zajęcia z Wychowania Komunikacyjnego w ramach przedmiotu Technika przygotowujące Nasze dzieci do egzaminu na Kartę Rowerową, staraniami Rady Rodziców w dniach 30 i 31 maja 2019 r. oraz 3 czerwca 2019 r.  zostaną zorganizowane zajęcia praktyczne w Mazowieckim Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach teoretycznych i praktycznych symulujących rzeczywistość drogową z jaką każdy uczestnik ruchu drogowego spotyka się codziennie w realnych warunkach na drodze.
Więcej informacji na https://word.waw.pl/brd/mcbrd

Pozdrawiam Jacek Kacprowicz