Komunikat skierowany do uczniów klas 8

Drodzy ósmoklasiści zapoznajcie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania oraz przeprowadzania egzaminu w okresie pandemii COVID – 19, a w szczególności środków ochrony osobistej zdających, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa.