Komunikat w sprawie dni wolnych w czerwcu 2020 r.

KOMUNIKAT

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

 w sprawie zmian w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych informuję, że odwołane w naszej szkole dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII, przewidziane na dni 21, 22, 23 kwietnia 2020 r., zostają przeniesione na dni 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. odbędą się egzaminy ósmoklasisty:

  • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  • język angielski  – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Jednocześnie przypominam, że dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.