Rekrutacja uzupełniająca do klasy 1 i oddziału przedszkolnego

Rekrutacja  uzupełniająca  do  klasy 1 i oddziału przedszkolnego
w  Szkole Podstawowej  im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie  zgodnie  z załącznikiem do Zarządzenia nr 44/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia  3 kwietnia 2017r.
odbędzie się w terminie 9 czerwca do 14 czerwca 2017r.

Szczegóły w załączonych zarządzeniach i harmonogramach.

 

Do dokonania zapisu niezbędne są: PESEL dziecka, odpis skrócony aktu urodzenia, dowód lub paszport dziecka.

W przypadku zapisu dziecka do klasy 1 proszę dostarczyć zaświadczenie z przedszkola o spełnianiu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego.

Załączniki do pobrania:

Formularz zgłoszenia dziecka

Potwierdzenie woli korzystania z przedszkola

Regulamin rekrutacji do klas I

Wzory oświadczeń

Zarządzenie wójta

Karta zgłoszeniowa