Warsztaty na temat bezpieczeństwa w internecie “Klikam z głową”

W dniach 9-12.09.2019 r. w naszej szkole w klasach 1-6 odbyły się warsztaty na temat cyberbezpieczeństwa w internecie – “Klikam z głową”. Lekcja te przybliżyła dzieciom, jak bezpiecznie poruszać się w sieci i korzystać urządzeń telekomunikacyjnych. Prowadzący wyjaśnili uczniom, że nie można ufać każdej osobie poznanej w sieci. Trzeba zachować ostrożność nie wstawiać informacji lub obrazów na portalach, których nie chcemy udostępnić innym. Uczyli jak tworzyć bezpieczne hasła. Rozmawiali, jak radzić sobie z agresją w sieci, chronić dane oraz uniknąć wysokich rachunków. Bardzo dziękujemy za pouczającą lekcję!

Nazwiska prowadzących: Joanna Dubel, Łukasz Kiwicz, Arkadiusz Michałowski, Aleksandra Mokrzycka, Mateusz Ossowski