Zbiórka karmy dla zwierząt

W październiku Samorząd Szkolny we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu przeprowadził zbiórkę na rzecz schroniska w Nowym Dworze Maz. Karma dla zwierząt została odebrana przez pracownika schroniska.
Dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym Dzieciom, Rodzicom i Nauczycielom.