Zdjęcia z balu karnawałowego 2020 dla klas 0-3

Drodzy Rodzice,

W lutym tego roku, podczas balu karnawałowego w naszej szkole, były wykonywane
dzieciom zdjęcia klasowe i indywidualne lub koleżeńskie. Niestety, ze względu na obecną
sytuację, sprzedaż zdjęć nie może się odbyć w takiej formie, w jakiej odbywało się to dotychczas.

W związku z tym prosimy osoby zainteresowane zdjęciami o bezpośredni kontakt z fotografem.
Ewa Maciejewska Fotografia
e-mail: ewamaciejewskafotografia@gmail.com
tel. 502495921