INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników przed zakończeniem roku szkolnego,  tj. do dnia 19 czerwca 2019 roku.
Książki przyjmują nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz biblioteka szkolna.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika:
Uczniowie klas 8, 7, 5, 2 i 1  zobowiązani są do odkupienia książki we własnym zakresie i przekazania jej do biblioteki szkolnej przed zakończeniem roku szkolnego.
Uczniowie klas 6, 4 i 3  dokonują wpłaty na poniższe konto
03 8013 1016 2002 0529 6614 0001
W treści przelewu należy napisać: imię i nazwisko ucznia, klasa – zwrot za podręcznik, tytuł, część

Ceny poszczególnych podręczników:

KLASA 6
J. polski Słowa na start ,cz. I i cz. II- każda 10,95 zł 
Matematyka z plusem, 21,90 zł
Tajemnice przyrody, 21,20 zł
Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo- 21,20 zł
J.angielski -Team up 3, 21,00 zł
Plastyka- Do dzieła- 7,00 zł
Lekcja muzyki, 7,00 zł
To lubię, zaj. komputerowe- 8,00 zł

KLASA 4
J.polski Nowe słowa na start- 21,90 zł
Matematyka- 21,78 zł
Tajemnice przyrody-21,20 zł
Historia-19,80 zł
J.angielski- English Class A1, 21,78 zł
Technika – 6,90 zł
Lekcja muzyki – 7,00 zł
Plastyka- Do dzieła- 7,00 zł
Informatyka- To lubię- 8,00 zł

KLASA 3
j. angielski, Young Treetops 3- 24,00zł
Nasza szkoła- 2,30 zł za każdą część podręcznika