Ubezpieczenie NNW

rok szkolny 2018/2019

Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży – Ergo Hestia – SP 1 Chotomów

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVQ3BGb4q-CXHhHi6YmBQ17F0BK7yqFhh2tqZUyQGhZUpbZg/viewform?c=0&w=1

Ergo-Hestia.-OWU-Następstw-Nieszczęśliwych-Wypadków.2

NNW-szkolne-2018.2019_SP-1-Chotomów.2

Formularz-zgłoszenia-roszczenia-szkolne_Colonnade.