Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

– 2 listopada 2018 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych) – odpracowanie zajęć 22 września 2018 r. (sobota).
– 15 kwietnia 2019 r. – 17 kwietnia 2019 r. – dni egzaminów uczniów klas ósmych.
– 29 kwietnia 2019 r. – 30 kwietnia 2019 r. (poniedziałek – wtorek)
– 2 maja 2019 r. (czwartek)
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego       (Dz. U. 2017, poz. 1603).