Opłaty za obiady:

– w recepcji szkolnej u pracownika firmy cateringowej w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca poprzedzającego m-c żywienia

– przelewem (tylko obiady uczniów) na konto firmy cateringowej:

LEVEL UP, Sylwia Włodarczyk
05-120 Legionowo, ul. Kwiatowa 102

nr konta ING: 82 1050 1012 1000 0092 4597 0646

1. Wpłat na konto należy dokonywać do 25 dnia każdego miesiąca z góry za następny miesiąc

2. W tytule wpłat należy podać
– miesiąc i rok, za który wnosimy opłatę,
– imię, nazwisko, klasę dziecka oraz wybrany wariant obiadowy P – pełny obiad, D – drugie danie, Z – zupa
– przy pierwszej wpłacie prosimy podać adres mailowy oraz numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu
– w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – wyszczególnić dni, za które dokonano odliczeń / opłaty
– w przypadku wpłaty w terminie innym niż podany powyżej prosimy o potwierdzenie wpłaty na adres mailowy niebowgebie.legionowo@gmail.com

3. Wysokość należności oraz menu będą dostępne na stronie internetowej szkoły do 20 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny

4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej lub najpóźniej w danym dniu do godziny 9.00 rano telefonicznie pod numerem telefonu 516 666 578.

5. Należność za odwołane obiady za dany miesiąc zostaje zaliczona na poczet wpłat następnego miesiąca.

6. Jeśli życzycie sobie Państwo żeby posiłki dla dzieci były indywidualnie pakowane w pojemniki hermetycznie zamykane prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie oraz o doliczenie do każdego posiłku 0,50 groszy.

Koszt obiadów w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów klas 0-VII

P – pełny obiad (zupa + drugie danie + kompot i owoc) — 9,10 zł
D – drugie danie + kompot i owoc — 7,10 zł
Z – zupa + kompot i owoc — 3,50 zł

Koszt całodziennego wyżywienia dla grupy przedszkolnej

obejmującego II śniadanie, obiad (zupa, II danie) oraz podwieczorek wynosi 9,30 zł

FIRMA CATERINGOWA NIE ODPOWIADA ZA WYDAWANIE POSIŁKÓW

Warianty do wyboru

Opłaty za grudzień 2017 r. dla uczniów klas 0-VII

P – pełny obiad (zupa + drugie danie + kompot i owoc)
— 9,10 zł x16 dni = 145,60 zł

D – drugie danie + kompot i owoc
— 7,10 zł x 16 dni = 118,60 zł

Z – zupa + kompot i owoc
— 3,70 zł x 16 dni = 59,20 zł

Opłaty za miesiąc grudzień 2017 r. dla uczniów grupy przedszkolnej 

9,30 zł x 16 dni = 148,80 zł

Jeśli dziecko jest dietetykiem lub jada posiłki bezmięsne wystarczy nas o tym poinformować.
Przygotujemy i dostarczymy niezależnie spakowany odpowiedni posiłek dla Państwa dziecka.